phone

0769- 82391009

qq 13544880531
wx
ewm
返回顶部
2016年 FDR新年晚宴现场 日期:2017年04月07日 访问: 作者:lin 来源:本站原创
  欢歌载语迎新春,众志成城普新篇,1月23日,东莞飞龙排气有限公司喜迎2016年年会,带着对2016年新目标的期望和憧憬,飞龙全体员工以及在场的朋友们欢聚一堂。共话明天……年会选在悦莱花园酒店举办

 
2016年 FDR新年晚宴现场


 
2016年 FDR新年晚宴现场


 
2016年 FDR新年晚宴现场


 
2016年 FDR新年晚宴现场


 
2016年 FDR新年晚宴现场


 
2016年 FDR新年晚宴现场


 
2016年 FDR新年晚宴现场


 
2016年 FDR新年晚宴现场


 
2016年 FDR新年晚宴现场


 
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场
2016年 FDR新年晚宴现场